0878 76 56 46 ; 0879 06 56 46
8:30 - 21:00

Сандвич с риба тон

Сандвич с риба тон

5.50 лв.

Малък сандвич 250 г

Голям сандвич 500 г