0878 76 56 46 ; 0879 06 56 46
8:30 - 21:00

Европейски програми


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
 
Проект: BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID -19.
Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID -19.
Бенефициент: КОРНЕР ПЛЮС ООД
Договор № BG16RFOP002-2.073-2034-C01
Обща стойност     10 000 лв.,
от които европейско     8 500 лв.
и национално съфинансиране    1 500 лв.
Начало:06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.

Проект: BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.
Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Проектното предложение на Корнер Плюс ООД за предоставяне на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 бе одобрено за финансиране по трета оценителна сесия на процедурата.
Бенефициент: КОРНЕР ПЛЮС ООД
Договор № BG16RFOP002-2.073-2034-C01
Обща стойност 10 000 лв., от който 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Начало:06.07.2020г.
Край: 06.10.2020 г.